Są na świecie miejsca i czasy, w których, na skutek sprzężenia wielu okoliczności, rodzą się zjawiska niepowtarzalne – nowe jakości, które zmieniają losy tych miejsc i ludzi w nich żyjących. Z czasem stają się wkładem w dorobek kulturowy ludzkości, promieniują na inne obszary i wpływają na kolejne pokolenia. Jednym z tych zjawisk jest sztuka.

Czynników korzystnych dla rozkwitu sztuk pięknych Suchedniów posiada wiele. Niewątpliwie należy do nich unikalny krajobraz przyrodniczy i kulturowy, który ludzi tu mieszkających uwrażliwia na piękno, a wspaniałych, oryginalnych twórców inspiruje. Miejscowi artyści, wśród nich wielopokoleniowe dynastie artystyczne, są przedstawicielami wielu dziedzin sztuki: poezji, rzeźby, malarstwa, grafiki, fotografii, a także technik nowoczesnych. Dostępność w najbliższej okolicy materiałów takich jak drewno, kamień czy glina, pozwala im wypowiadać się w lokalnym, szlachetnym materiale.

Dlatego z dumą prezentujemy sylwetki artystów związanych z Suchedniowem, których obecność w Naszym Mieście sprawia, że żyje nam się lepiej.

 

 

Małgorzata Michalska-Nakonieczna

i Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Jan Anderman

Włodzimierz Ciszek

Michał Ludwik Dąbrowski

Wojciech Domagała

Andrzej Dulęba

Jarosław Zdzisław Jędrzejski

Łukasz Kutwin

Grzegorz Kwapisiewicz

LOREIN

Józef Miernik

Ryszard Miernik

Zbigniew Miernik

Marian Musiał

Janina Młodawska

20

Anna Musiałówna

Maciej Musiał

Marta Pajek

Włodzimierz Płaneta

Krzysztof Szczygieł

Magdalena Sułek

Dawid Szlufik

Emil Tokarczyk, pseudonim „Motyl”

Paweł Witkowski

Alicja Wikło

Adam Zegadło

Henryk Zegadło

Eugeniusz Zegadło