Jesteśmy z Suchedniowa i lubimy tu być.
Kochamy to, co robimy i chcemy się tym dzielić.
Tworzymy partnerską sieć usług turystycznych SUCHEDNIÓW.NATURALNIE. 
Kreatywnie, aktywnie, naturalnie – tak u nas spędzisz swój czas.

SUCHEDNIÓW.NATURALNIE

To sieć współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów.

Idea SIECI

Odwołuje się do bogactwa lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych, a jej podstawą są ludzie i ich praca, wiedza, umiejętności, pasje i zaangażowanie.

Cel SIECI

Budowanie ciekawej, różnorodnej i rzetelnej oferty spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, kreatywny, w bliskim kontakcie z naturą.

Stworzenie uniwersalnego i łatwo dostępnego miejsca wymiany informacji to jedno z najważniejszych zadań sieci, a jej narzędziem jest portal www.suchedniownaturalnie.pl