Gallery0Gallery1Gallery2

Góra Sieradowska

Udostępnij

Informacje

Jest najmłodszym rezerwatem w lasach Nadleśnictwa Suchedniów, istniejącym dopiero od 1995 r. Zajmuje zbocze Góry Sieradowskiej poprzecinane licznymi wąwozami i doliną meandrującej Świśliny. Lasy objęte rezerwatem to wielogatunkowe zbiorowiska o charakterze naturalnym. Drzewostany o piętrowej strukturze rosną na siedliskach lasowych, a w dolinie rzeki - łęgowych. Pojedyncze egzemplarze jodły, modrzewia czy buka osiągają wiek i wymiary drzew pomnikowych. Duża rozmaitość szaty roślinnej stanowi o bogactwie przyrodniczym i wartości naukowej rezerwatu.

Leave a Review