Gallery0Gallery1Gallery2

Brama Piekielna

Udostępnij

Informacje

Pomnik przyrody nieożywionej. Wychodnia skalna w formie bramy, składająca się z dwóch bloków, na których opiera się trzeci, zbudowana z białego piaskowca dolnotriasowego. Tworzy przejście o wysokości 1,8 m i szerokości 0,8 m, które powstało na skutek erozji eolicznej.

Leave a Review