Gallery0Gallery1Gallery2

Wycieczki i warsztaty przyrodnicze

Udostępnij

Informacje

Wykonawcami projektu są członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody - organizacji pozarządowej istniejącej od 1994 roku, zrzeszającej miłośników dzikiej przyrody. Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, ale nasza działalność skupiona jest głównie na szeroko rozumianej ziemi świętokrzyskiej. Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem krajowej fauny i flory, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony. Realizujemy projekty badawcze, ochroniarskie i edukacyjne. Nasi członkowie to pasjonaci, specjalizujący się w wielu dziedzinach przyrodniczych, posiadający szeroką wiedzę o gatunkach i siedliskach występujących w regionie świętokrzyskim.

O ofercie

Posiadamy odpowiednie doświadczenie, które pozwala nam w ciekawy sposób przekazywać wiedzę o otaczającej nas przyrodzie.

Podczas wycieczek przyrodniczych przez suchedniowskie lasy i dolinę Kamionki obserwujemy, wypatrujemy, nasłuchujemy. Z bliska poznajemy rośliny, ptaki, motyle, ważki.

Proponujemy wycieczki o różnorodnej tematyce i zakresie w zależności od zainteresowań i kondycji uczestników:

  • ornitologiczne i ogólnoprzyrodnicze,
  • specjalistyczne-ukierunkowane na stwierdzenie konkretnych gatunków zwierząt,
  • wycieczki do cennych przyrodniczo miejsc połączone z edukacją na temat ich ochrony.

Nasza oferta obejmuje także:

  • stacjonarne prelekcje na temat ochrony przyrody,
  • warsztaty z poznawania gatunków zwierząt.

Wycieczki organizujemy różnych porach roku, w dzień lub w nocy (np. ukierunkowane na wykrywanie sów).

 

Dla kogo

Uczestnicy:

  • dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy,
  • osoby indywidualne,
  • grupy zorganizowane.

Wymagania: 

  • przygotowanie do pobytu w terenie (odpowiednia odzież, przygotowanie kondycyjne).
 

Terminy

Nasz oferta jest dostępna przez cały rok, jednak organizacja poszczególnych usług uzależniona jest od dostępności czasowej przewodników i wykładowców. Przed realizacją usługi konieczny jest kontakt z nami w celu ustalenia terminów i warunków.

Leave a Review