Gallery0Gallery1Gallery2

Wykus

Udostępnij

Informacje

Rezerwat częściowy, utworzony w 1978 roku. Położony wśród rozległego kompleksu Lasów Siekierzyńskich. Obejmuje obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby terenu z podmokłą doliną niewielkiego strumienia i  pagórkowatymi  zboczami wzniesienia „Wykus”. W skład rezerwatu wchodzą lasy i bory mieszane o cechach lasu naturalnego. W bogatym i różnorodnym runie występują cenne gatunki objęte ochroną prawną. Rezerwat ustanowiono w celu ochrony wielogatunkowych zbiorowisk roślinnych i dla zachowania w niezmienionej formie terenu zgrupowania oddziałów partyzanckich mjr Jana Piwnika „Ponurego”. Zdarzenia z okresu II wojny światowej upamiętnia znajdująca się na polanie kapliczka, przy której rokrocznie odbywają się uroczystości ku czci poległych w walce z okupantem.

Leave a Review