Gallery0Gallery1Gallery2

Dalejów

Udostępnij

Informacje

Został utworzony w 1978 roku w celu zachowania wartościowych drzewostanów mieszanych naturalnego pochodzenia. Osobliwością zbiorowisk leśnych rezerwatu jest modrzew polski rodzimego pochodzenia, odnawiający się naturalnie i odznaczający się bardzo dobrym stanem zdrowotnym. Bogate i różnorodne runo leśne posiada w swym składzie wiele gatunków chronionych i rzadko występujących.

Leave a Review