Gallery0Gallery1Gallery2

Piekło Dalejowskie

Udostępnij

Informacje

Pomnik przyrody nieożywionej. Skałki z piaskowców dolnotriasowych ciągną się na długości ok. 130 m., szerokości ok. 30m. Ich wysokość dochodzi do 4 m. Między blokami skalnymi utworzyły się korytarze i niewielkie jaskinie skalne. Skałki, położone w otoczeniu drzewostanu porośnięte są bogatą roślinnością naskalną.

Leave a Review