Gallery0Gallery1Gallery2Gallery3

Kino KUŹNICA

Udostępnij

Informacje

Historia powstania kina w Suchedniowie sięga przełomu lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia. Sztuka filmowa była prezentowana początkowo przez kino wędrowne Związku Strzeleckiego.

W 1930 roku Józef Szeląg założył kino stałe, które nosiło nazwę „Raj”. Miało ono siedzibę w budynku straży pożarnej. Sala dysponowała 120 miejscami, a filmy wyświetlano dwa razy w tygodniu. Właściciel kina dbał by wyświetlane filmy miały dużą frekwencję, gdyż płacił podatek w wysokości 5% od ceny biletu od filmów  krajowych i 10% od  zagranicznych. W 1939 r. w Suchedniowie funkcjonowało drugie kino, którego właścicielem był Bolesław Siudek. Kino nosiło nazwę „Europa” i umiejscowione było przy ulicy Handlowej nr 5. Kino to posiadało już aparaturę dźwiękową, w związku z tym właściciel płacił znacznie wyższy podatek.

W roku 1943 przy ulicy Fabrycznej nr 1 i 2 Niemcy urządzali filmy dla mieszkańców. Były to filmy o tematyce propagandowej, ale też komedie niemieckie. Filmy były wyświetlane „pod chmurką”. Po wojnie kino mieściło się również w remizie strażackiej. Kierownikiem kina był Edward Dorobczyński, kinooperatorem Józef Kazimierski, a bileterem pani Szczepańska. Aparat filmowy był często niesprawny, co powodowało przerwy i powtórki scen filmowych, a czasami kinomani przychodzili dokończyć film następnego dnia…

W roku 1957 wystąpiono do Zarządu Kin w Kielcach z prośbą o budowę nowego kina.16 lipca 1966 roku, po dziewięciu latach budowy, oddano do użytku budynek kina. Nazwano go „Kuźnica”. Od pierwszego dnia działalności kino było ważnym miejscem kultury w naszym mieście. Kierownikiem kina została Wiesława Tusznio, bileterką Stanisława Spółczyńska, a kinooperatorami Kazimierz Gil i Stanisław Łakomiec.

Nowe kino wzbudzało duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Seanse filmowe przyciągały tłumy widzów, a sala kinowa mogła pomieścić tylko 200 osób. Jednym z najbardziej widowiskowych i bijących wszelkie popularności filmów, był film z Brucem Lee w roli głównej „Wejście smoka” po którym niektórzy „suchedniowscy kinomani” przenosili akcje i emocje na ulice miasta.

Po piętnastu latach kierowania kinem „Kuźnica” odchodzi na emeryturę Wiesława Tusznio, a w latach 1982 -  1988 kinem zarządza Stanisław Ziętkowski. Od roku 1991 kino działało w ramach Miejsko-Gminnego Domu Kultury, którego kierownikiem został Andrzej Karpiński, bileterką Marianna Frontczak, a kinooperatorem Kazimierz Gil.

Kino „Kuźnica” w roku 2017 przeszło modernizację i cyfryzację. W chwili obecnej dysponuje jednym z najlepszych projektorów kinowych w województwie świętokrzyskim, który daje możliwość wyświetlania filmów w rozdzielczości 4K i 3D.

Andrzej Karpiński
dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”

Leave a Review