Gallery0Gallery1

Kaplica

Udostępnij

Informacje

CZAS POWSTANIA
1870 r. (remont 1987r.)

Dworek drewniany modrzewiowy oszalowany, na planie prostokąta i podmurówce z kamienia, wybudowany został w 1870 r., na wniosek miejscowego proboszcza Tadeusza Szubstarskiego.

W dworku obecnie mieści się kaplica Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus.

 

KAPLICA

Do chwili obecnej zachował się dworek drewniany przy ulicy Kieleckiej - obecnie kaplica Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus, wybudowany w 1870 r.

Na wniosek miejscowego proboszcza Tadeusza Szubstarskiego w 1928 r. zamieszkujące go siostry zaczęły prowadzić Średnią Szkołę Zawodową Żeńską, internat oraz przedszkole. To dworek modrzewiowy oszalowany, na planie prostokąta i podmurówce z kamienia, fasada frontowa zaś posiada kolumnowy dach naczółkowy z lukarnami.

Leave a Review