Gallery0Gallery1Gallery2

Kamień Michniowski

Udostępnij

Informacje

Rezerwat częściowy, zatwierdzony w październiku 1978r. Nazwa rezerwatu wywodzi się od historycznie znanej miejscowości Michniów i wychodni skalnych występujących na terenie obiektu. Objęty ochroną teren porasta las o cechach lasu puszczańskiego, w którym dominuje odnawiająca się naturalnie jodła. Osobliwego charakteru nadają rezerwatowi naturalne wychodnie bloków skalnych o długości około 200 m z licznymi urwiskami, występami, pieczarami i jaskinią. Na powierzchni piaskowców rosną cenne gatunki mchów i porostów oraz rzadka i chroniona roślinność runa.

Leave a Review