Gallery0Gallery1Gallery2Gallery3Gallery4

Cmentarz

Udostępnij

Informacje

DATA POWSTANIA
I połowa XIX w.

Suchedniowski cmentarz grzebalny powstał w pierwszej połowie XIX w. z inicjatywy Zarządu Zakładów Górniczych, który na ten cel przeznaczył teren. Świadczy o tym również data 1834 r. na najstarszym zachowanym nagrobku. Cmentarz otoczony jest murem z kopulaka nakryty kamiennymi płytami. Od ul. Cmentarnej znajduje się brama kuta z pierwszej połowy XIX w. Około 10 % nagrobków na suchedniowskim cmentarzu ma wartość zabytkową lub historyczną. Jednym z najwartościowszych nagrobków pod względem historycznym i artystycznym jest mogiła Jana Hempla - naczelnika Zarządu Zakładów Górniczych Okręgu Wschodniego. Nagrobek ustawiony na wysokim postumencie w formie obelisku, który przykryty jest wysokim baldachimem. Stylistyka całości nawiązuje do wzorów starożytnych. Kolejny XIX wieczny nagrobek należy do rodziny Pecków, pochowana jest w nim między innymi Emilia z Orzechowskich Peck. Nagrobek w formie obelisku, którego powierzchnia wystylizowana jest jakby ułożona została z kamiennych głazów. Zwieńczenie w formie krzyża, którego ramiona imitują konary drzew. Od frontu wmurowana prostokątna tablica z inskrypcją i zdjęciem. Jeden z piękniejszych nagrobków należy do malarki Joanny Ledoux. Nagrobek został zaprojektowany na planie kwadratu z figurką zamyślonego aniołka stojącego z boku. Anioł ubrany w antyczną tunikę, w lewej, opuszczonej ręce trzyma wieniec laurowy, a prawą opiera o skałę. Górną część nagrobka stanowi kamienny krzyż, imitujący konary drzew. Ramiona krzyża ozdobione wicią różaną. Na początku XX w na suchedniowskim cmentarzu powstawały wysokie kamienne obeliski należące między innymi do takich rodzin jak Wędrychowscy, Wigurowie, Dudzińscy. 

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

Leave a Review